Next Level Business Processing.

In veel situaties wordt door het ontbreken van momentum niet gekeken naar de best mogelijke situatie. De insteek waar InfoLogistics voorstaat is om in eerste instantie zonder beperkingen te denken en conceptuele uitwerkingen te maken van hoe processen optimaal ingericht zouden kunnen worden. Deze manier van denken noemen we Next Level Business Processing. Zo’n concept of totaal overzicht, moet zich vertalen in een visie. Door vanuit een visie naar de deel processes te kijken en kritische vragen te stellen, ontstaat inzicht in wat echt nodig is er waar ‘waist’ zit, maar ook waar informatie, actie ontbreekt. Zeker met het toevoegen van informatie op het eerste moment dat deze voorhanden is in de keten is heel veel winst te behalen. Dit is in tal van situaties die wij bij de hand hebben gehad gebleken.

Wanneer zorgvuldig op elkaar afgestemde processen zijn ingevoerd, leidt dat tot een gecontroleerd proces. Binnen dat proces zijn vanzelfsprekend verstoringen, deze moeten opgemerkt, vastgelegd, geanalyseerd en gecommuniceerd worden. Vanuit deze analyse ontstaat inzicht in de frequentie van deze situatie en mogelijke oplossingsrichtingen. Door vanuit deze invalshoek te kijken naar en te communiceren over processen, slijp je ze fijn en dat leidt tot een succesvol totaal proces.

In een aantal aansprekende cases is effici├źnter werken niet alleen kostenbesparend gebleken, maar ook liet de kwaliteit een stijgende lijn zien. Deze lichten we graag nader aan u toe.