MaritiemLand.nl zet nieuwe Portal OnLine

MaritiemLand.nl zet nieuwe Portal OnLine

Tijdens het eerst ‘Maritiem Top Overleg’  in de maritieme historie, op 4 september 2014 is de nieuwe Portal www.MaritiemLand.nl van NML de Stichting Nederland MaritiemLand OnLine gegaan.

Bij dit overleg zat de top van het maritieme bedrijfsleven, de overheid en brancheorganisaties bij elkaar. De maritieme sector is in 1997 begonnen om zich te verenigen in netwerkorganisatie ‘Nederland Maritiem Land’ (NML). Na een succesvolle heroriëntatie in 2012, heeft NML bewezen dat zij zonder subsidies, als één loket namens de maritieme sector kan fungeren.

InfoLogistics heeft bijgedragen aan de conceptvorming  voor de Web Portal en diverse project website, heeft draahvlak en commitment bij alle relevante stake holders gerealiseerd en leidde de ontwikkeling gebaseerd op srum agile. En  coördineerde de go-live en draagt zorg voor de Hosting.