InfoLogistics geloofd dat optimalisaties de sleutel tot succes is. Dat voor elk probleem een oplossing is. Dat boogde resultaten ten alle tijden verzilverd kunnen worden. Dat innovaties noodzakelijk zijn om te blijven groeien. En groei nodig is om te blijven bestaan. Om deze doelen te realiseren en veranderingen door te voeren zijn mensen nodig die gaan voor resultaat en onconventionele wegen durven bewandelen.

Oplossingen zijn niet altijd dezelfde dingen sneller of slimmer doen, maar soms ook kijken, schetsen, denken en dromen over hoe de schakels in het grote plaatje passen en aansluiting vinden. Een visie ontwikkelen en deze stapsgewijs tot uitvoering brengen. Kritische vragen durven stellen over de nut en noodzaak van de huidige werkwijze. Denken over andere markten of vernieuwde werkwijze. Veranderingen daadwerkelijk doorvoeren en daarover in gesprek zijn en blijven. Soms de details in om de achtergrond of de noodzaak te achterhalen of soms om aan te tonen dat daar de verschillen niet zitten.

InfoLogistics heeft geloof in de innovatieve kracht die Nederlandse bedrijven hebben en wil zich maximaal inspannen een bijdrage leveren aan de uitbouw van activiteiten of het stroomlijnen van processen om de slagkracht te vergroten en hun concurrentie positie verder te versterken. Wij zijn betrouwbaar, divers en baanbrekend. Tom Niels is de drijvende kracht achter InfoLogistics, hij ligt deze benadering graag nader toe.

Schermafbeelding 2014-04-08 om 23.16.40

Tom Niels, heeft een IT achtergrond en is Logistiek opgeleid, hij heeft een frisse en visionaire blik op zaken. Hij is enthousiast en uiterst betrokken en is een ervaren lijn- en projectmanager in logistieke, operationele en IT omgeving. Zijn insteek is gericht op resultaat en durft oplossingen tegen een vaste prijs aan te bieden. Waardoor hij met zijn brede ervaring en vanuit een onverzadigbare behoefte aan inzicht in processen, situaties, belangen en individuen, de weg weet om substantiële wijzigingen door te voeren. Hij brengt de mooiste ideeën op tafel. Door de pragmatische insteek en vasthoudendheid worden de beste ideeën daadwerkelijk gerealiseerd.

Tom creëert overzicht, heeft oog voor detail, overzicht leidt tot inzicht. Inzicht geeft de mogelijkheid te sturen. Ideeën die variëren van slim vastleggen, beheren en gebruik van informatie, ideeën die uitgaan van efficiënt gebruik van rekenkracht van computers of servers. Idee die baanbrekend zijn om onder bepaalde condities transport doorgang te kunnen laten vinden terwijl douane zaken parallel lopen. Ideeën die communicatie rondom uitzonderingssituaties efficiënt regelen en ideeën die  papierwerk overbodig maken en de opslag, verzending en het terug zoeken sneller en goedkoper maken. Al deze ideeën hebben gemeen dat ze middels deze werkwijze en door drive en zorgvuldige aandacht voor communicatie  realiteit zijn geworden.linkedin profiel Tom Niels

InfoLogistics is een samentrekking van Info(rmation) en Logistics, Informatie-Logistiek zou je ook kunnen zeggen. IT, Information Technology is essentieel en zal in de komende decennia een steeds crucialere rol gaan spelen. Logistiek wil dingen efficiënter en beter doen. IT bied de mogelijkheid zaken te automatiseren. Wat nu als je zaken efficient automatiseert of automatisering gebruikt om efficiëntie te bewerkstelligen. IT en Logistiek zijn in wezen het zelfde. Informatie ondersteunt het logistieke proces en logistieke inzichten zijn noodzakelijk bij effectief gebruik van Informatie en Communicatie Technologie