aannemer-in-e-buisnessVoor een aantal klanten levert Infologistics een volledig e-business project vaak fixed-price op en fungeert dan als aannemer. We werken dan met onderaannemers die onder verantwoordelijkheid van Infologistics opereren. Daarbij kan Infologistics ook de hosting van uw web-applicaties op een van haar de robuuste en op redundante hardware draaiende virtuele servers.

Hierbij kan zowel een traject op voorhand volledig uitgewerkt en daarmee exact begroot zijn., waardoor 100% duidelijkheid bestaat over de scoop van het product. Maar steeds meer zien we een verschuiving ontstaan naar een Scum Agile benadering. Daarin wordt binnen een vooraf overeen gekomen budget in een aantal iteratie slagen (sprints), aan een zo goed mogelijk resultaat gewerkt. Dit levert vaak een effectievere inzet op van de betrokken spelers en leidt in de regel tot een mooier product, dat beter aansluit bij de uiteindelijke wens van de klant, meer plezier bij de bouwers en nog tegen een lagere prijs ook. Ook maken we hierbij steeds meer gebruik van standaard componenten of programmatuur zoals WordPress. Dit is ook zeer effectief om uw applicaties of communicatie via tablet’s of smartphones optimaal tot resultaat te laten komen.  Srcum Agile is geen wonder middel, maar een aanpak die u zeker als alternatief moeten overwegen. Wanneer u meer over deze aanpak of fixed-price realisatie wilt weten, neemt u dan contact met ons op.