Concept ontwikkelingConcept ontwikkeling wordt binnen InfoLogistics gezien als de meest cruciale stap in een innovatief proces. Binnen deze fase is het heel relevant de beschikbare informatie boven water te halen en de verbanden en belangen helder te krijgen. Alleen dan lukt het in de realisatie en implementatie fase om veranderingen succesvol te kunnen doorvoeren.

Wij gebruiken tal van creatieve methodieken om tot een goed uitgekristalliseerd concept te komen. Naast het volledig uitwerken van een concept kunnen we desgewenst ook sessies faciliteren waarbij het concept uit vorm krijgt.